Book archive

  • Pia Forssell
  • The Author, Publisher, and Scholar. J.L. Runeberg and the Publishing History in Finland and Sweden
  • Svenska Litteratursälskapet i Finland, 2009.
  • 384 pages. Language: Swedish.
  • Sls.fi
  • Traditionellt har Runeberg i litteraturhistorien framställts lika oegennyttig som sina diktade gestalter. I själva verket såg han författarskapet som en inkomstkälla och var en hårdför förhandlare som fick högre honorar än sina samtida författare i Finland och Sverige. På basis av bl.a. arkivmaterial som inte tidigare har använts ger Pia Forssell en reviderad bild av Runeberg och hans förhållande till sina förläggare, och visar samtidigt hur förlagsväsendet i Finland utvecklades under 1800-talet.