New books

  • C.J.L. Almqvist
  • Collected Works 3: Aesthetic, Philosophic, and Academic Writings
  • Svenska Vitterhetssamfundet, 2011.
  • 453 pages. Language: Swedish.
  • Svenskavitterhetssamfundet.se
  • Volym 3 av Almqvists Samlade Verk, Estetiska, filosofiska och akademiska avhandlingar (1831-1838), innehåller artiklar, essäer och avhandlingar tryckta under 1830-talet. Vi finner centrala uppsatser om hans konstbegrepp, om stil och humor, försoningsläran, den filosofiska reflexionen, om svenskhet och pedagogik, om litteraturens framtid och mycket mer.